Održan još jedan seminar na temu: „Popunjavanje Godišnje prijave za porez na dobit i kontrolisanih transakcija za poresku 2016. godinu“

„Popunjavanje Godišnje prijave za porez na dobit (obrDSCN6106 - Copyasci 1101 i 1102) i Godišnje prijave kontrolisanih transakcija za poresku 2016. godinu“, naziv je seminara koji je Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa Poreskom upravom Republike Srpske, organizovala danas u prostorijama Komore u Banjoj Luci.

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit, Pravilnikom o formi i sadržaja obrazaca i prijava poreza na dobit i Pravilnika o transfernim cijenama i metoda za njihovo utvrđivanje, svi podnosioci Godišnje prijave za porez dobit i Godišnje prijave kontrolisanih transakcija za poresku 2016. godinu koje se podnose do 31.03.2017 godine, ispunjavaju prijave izmijenjene forme i sadržaja, zbog čega je bilo potrebno organizovati edukciju, kako bismo privrednicima olakšali ovaj posao.

Učešće na seminaru, za koji vlada veliko interesovanje, bilo je besplatno, a prisustvovalo je  90 predstavnika privrednih društava iz Srpske. Organizacija seminara rezultat je dogovora Privredne komore RS i Poreske uprave RS o unapređenju saradnje i zajedničkim aktivnostima na edukaciji privrednika iz oblasti djelovanja Poreske uprave RS.

Print Friendly

Leave a Reply