Održan seminar: Primjena Zakona o konkurenciji u BiH

By 18. новембра 2015. Edukacije, Novosti iz Komore, slide No Comments

Konkurencijsko vijce„Primjena Zakona o konkurenciji u BiH“, bila je tema seminara koji je Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa EU Projektom „Podrška provođenju propisa u oblasti konkurencije u BiH i daljem jačanju konkurencijske politike, uključujući i komponentu državne pomoći“, organizovala danas u prostorijama Komore u Banjoj Luci.
Cilj seminara bio je da se privrednicima, pravnicima u privredi, advokatima i ostalim zainteresovanim subjektima prenesu znanja o pravilima kojih se moraju pridržavati u poslovnim odnosima, a posebno prilikom zaključenja i realizacije poslovnih transakcija. Takođe, predstavljene su i nadležnosti, odnosno organizacija Konkurencijskog vijeća, kao i postupak primjene Zakona o konkurenciji i sankcijama koje su predviđene za povrede ovog zakona.
Učesnici seminara upoznali su se sa osnovnim pravilima konkurencije koja važe na jedinstvenom tržištu Evropske unije, a koja su u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine pretočena Zakonom o konkurenciji BiH. Pravila konkurencije štite pravo privrednih subjekata da se slobodno i pod ravnopravnim uslovima takmiče na tržištu i interes potrošača da za svoj novac dobiju najjeftiniju i najkvalitetniju robu i usluge. O primjeni pravila konkurencije u Bosni i Hercegovini nadležno je Konkurencijsko vijeće BiH.

Print Friendly

Leave a Reply