Održan seminar: Tehnički propisi, ocjenjivanje usklađenosti proizvoda i nadzor nad tržištem u RS

Seminar - Tehnički propisi, ocjenjivanje usklađenosti proizvoda i nadzor nad tržištem u RS„Tehnički propisi, ocjenjivanje usklađenosti proizvoda i nadzor nad tržištem u Republici Srpskoj“, naziv je seminara koji je, u okviru Projekta Evropska mreža preduzetništva u RS, organizovala Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske.
EENCilj seminara, koji je danas održan u prostorijama Komore u Banjoj Luci, bio je upoznavanje privrednika o trenutno važećim tehničkim propisima i standardima u Republici Srpskoj i BiH, usaglašavanju tehničke regulative sa EU zahtjevima, ocjenjivanju usaglašenosti proizvoda prije njihovog puštanja na tržište i obavezama proizvođača, standardima koji prate tehničke propise i njihovoj notifikaciji, te sistemu nadzora nad tržištem u BiH, inspekcijskom nadzoru u Republici Srpskoj i obavezama poslovnih subjekata u oblasti bezbjednosti neprehrambenih proizvoda. Na seminaru je predstavljena zakonska regulativa iz ove oblasti u Republici Srpskoj, BiH, zemljama okruženja i Evropskoj uniji, kao i presjek ostalih relevatnih propisa koji su preuzeti iz Evropske unije i koji su u planu za preuzimanje u pravni sistem Republike Srpske.
Seminar je bio namijenjen privrednim društvima, tijelima za ocijenu usklađenosti, konsultantima, konsultantskim kućama, univerzitetima i ostalim zainteresovanim stranama.

Print Friendly

Leave a Reply