Održan seminar „Upravljanje rizicima u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015 i standarda ISO 14001:2015“

Upravljanje rizicima u skladu sa zahtjevima  standarda ISO 9001:2015 i standarda ISO 14001:2015, naziv je seminara koji je u četvrtak održan u Privrednoj komori Republike Srpske.

Cilj seminara, kojem je prisustvovalo više od 40 učesnika, bio je upoznavanje privrednih društava sa novim zahtjevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Prema novim zahtjevima standarda, obaveza privrednih društava je da upravljaju rizicima u skladu sa ISO 31000. Takođe, na seminaru je predstavljen i poseban ERM Venture softver (Enterprise Risk Management), koji osigurava računarsku podršku korisnicima u svim fazama procesa upravljanja rizicima.

Osim toga, na seminaru su obrađene i teme poput, rizika poslovanja, nove uloge rukovodstva, uticaja rizika na ostvarenje ciljeva poslovanja, provođenja sedam koraka u upravljanju rizicima, određivanja aspekata analize rizika i izrade kriterija, kriterija tolerancije rizika i matrica rizika, kao i prezentacija softvera za upravljanje rizicima na konkretnom procesu.

Predavači na seminaru bili su predstavnici Centra za razvoj i kvalitet „Oskar Quality“. Ovaj centar je ovlašćen od Evropske organizacije za kvalitet EOQ (European Organisation for Quality) za izvođenje programa školovanja u oblasti kvaliteta.

Seminar je bio namijenjen menadžerima privrednih društava, predstavnicima za kvalitet, najvišem rukovodstvu privrednih društava, savjetnicima iz područja kvalitete.

Print Friendly

Leave a Reply