Održan seminar „Upravljanje znanjem u sistemu kvaliteta ISO 9001:2015”

Seminar ISO„Upravljanje znanjem u sistemu kvaliteta, upravljanje organizacionim resursima u ISO 9001:2015”, naziv je seminara koji je, u okviru Evropske mreže preduzetništva, Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa Javnom ustanovom Agencijom za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske (RS HEAA), organizovala 13. aprila 2016. godine u prostorijama Komore u Banjoj Luci.
Cilj seminara bio je upoznavanje sa osnovama upravljanja znanjem u organizacijama, osposobljavanje za prepoznavanje i kategorizaciju znanja i intelektualnog kapitala u vlastitoj organizaciji, upoznavanje sa direktnim i indirektnim zahtjevima nove verzije standarda ISO 9001:2015 sa fokusom na zahtjeve za upravljanje znanjem, upoznanje sa razumjevanjem konteksta organizacije putem mapa znanja za razvoj proizvoda i usluga, upoznavanje sa strukturom integrisanog sistema menadžmenta znanjem i kvalitetom, izrada plana tranzicije sa postojećih standardnih sistema menadžmenta ka inoviranom prema ISO 9001:2015, upoznavanje sa naprednim metodama motivacije i ocjenjivanja kompetentnosti zaposlenih i na toj osnovi izrade plana osposobljavanja.
Seminar je bio namijenjen već postojećim kadrovima koji su direktno uključeni u Sistem upravljanja kvalitetom, a prije svega menadžerima kvaliteta, auditorima, rukovodiocima razvojnih i kadrovskih funkcija. U slučaju malih i srednjih preduzeća, vlasnicima i menadžmentu.
Predavači su bili dr Miroslav Bobrek, Univerzitet u Banjoj Luci i HEAA RS, Tatjana Radaković, HEAA RS, Sandra Crnogaća, MAHLE Letrika Laktaši d.o.o. i Oksana Bačinski, HEAA RS.

Print Friendly

Leave a Reply