Održan seminar: „Upravljanje znanjem u sistemu kvaliteta – Organizaciono ponašanje u skladu sa ISO 9001:2015“

Privredna komora Republike Srpske, u okviru Evropske mreže preduzetništva, organizovala je danas u Banjoj Luci seminar na temu “UPRAVLJANJE ZNANJEM U SISTEMU KVALITETA – Organizaciono ponašanje u skladu sa ISO 9001:2015”.

Cilj seminara bio je osposobljavanje za prepoznavanje, kategorizaciju znanja i intelektualnog kapitala, upoznavanje sa osnovama upravljanja znanjem u organizacijama, direktnim i indirektnim zahtjevima nove verzije standarda ISO 9001:2015 sa fokusom na zahtjeve upravljanja znanjem.

Takođe, cilj seminara bio je i upoznavanje sa strukturom integrisanog sistema menadžmenta znanjem i kvalitetom, kao i naprednim metodama motivacije i ocjenjivanja kompetentnosti zaposlenih, i na toj osnovi izrade plana osposobljavanja.

Na seminaru je učestvovalo oko 40 učesnika, a bio je namijenjen organizacijama koje imaju namjeru da podignu nivo efektivnosti Sistema menadžmenta kvalitetom putem tranzicije prema ISO 9001:2015 implementacijom procesa upravljanja organizacionog znanja.
Predavači su bili dr Miroslav Bobrek, mr Milan Ivanović, dr Kristina Bobrek-Macanović i dr Biljana Kozić Rađenović.

Print Friendly

Leave a Reply