Održan seminar: „Zaštita geografskog porijekla, žiga i industrijskog dizajna“

Postupci zaštite znaka proizvoda, kao posebnog dijela intelektualnog vlasništva, predstavljeni su na seminaru „Zaštita geografskog porijekla, žiga i industrijskog dizajna“, koji je juče, u organizaciji Privredne komore Republike Srpske i Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, održan u prostorijama Komore u Banjoj Luci.

Učesnici seminara imali su priliku upoznati se sa sistemom zaštite geografskog porijekla i značajem za prepoznatljivost i razvoj proizvoda.

Drugi dio seminara, koji je organizovan u okviru Evropske mreže preduzetništva EEN, bio je posvećen zaštiti žiga i industrijskog dizajna.

Predavači na ovom seminaru bili su predstavnici Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

 

Print Friendly

Leave a Reply