Održan seminar: „Značaj, uloga i oblici osiguranja“

Seminar osiguranje„Značaj, uloga i oblici osiguranja“, naziv je seminara koji u organizaciji Udruženja društava za osiguranje Privredne komore Republike Srpske i Agencije za osiguranje Republike Srpske održan danas u prostorijama Komore u Banjoj Luci.
Cilj seminara bio je da se privrednim društvima približi industrija osiguranja, ukaže na značaj i ulogu, kao i oblike osiguranja, sa posebnim akcentom na definisanje potreba i pravaca razvoja tržišta osiguranja. Imajući u vidu nedavne posljedice i negativna iskustva izazvana katastrofalnim polavama, kao i drugih elementarnih nepogoda, namjera organizatora bio je da se ukaže na značaj osiguranja, ali i da se otklone sve nedoumice i nejasnoće sa kojima se privrednici susreću kod donošenja odluke i izbora oblika osiguranja.

Print Friendly

Leave a Reply