Održana je 3. Skupština granskog udruženja za ICT

naslovnaICT2Dana 02.07.2020. godine u 11.00h je počela sjednica Skupštine granskog udruženja za ICT u Privrednoj komori Republike Srpske. Ovo je 15. po redu osnovano gransko udruženje koje je 28.05.2020. godine obilježilo 6 godina uspješnog rada.

Predsjednik Skupštine, g-đa Darinka Banjac ispred „M&I Systems“ d.o.o. Banja Luka, je u saradnji sa sekretarom granskog udruženja Slobodanom Dragičevićem pripremila aktuelan Dnevni red koji je imao i niz informacija za predstavnike privrednih društava kao što su:

 • Informacija o dualnom sistemu srednjeg obrazovanja i standardima zanimanja sa ciljem dobijanja većih stručnih znanja i kompetencija kod svršenih srednjoškolaca a budućih radnika. Predstavnici kompanija su istakli niz problema koje imaju u radu sa učenicima i smatraju da su teoretska znanja učenika na niskom nivou, da nemaju bazična znanja tako da je upitan i nastavni kadar koji treba da se mijenja i prilagođava potrebama privrednih društava. Promjene se dešavaju sporo i uz administrativne procedure koje su opterećujuće ali su spremni da se uključe u taj proces jer rad ovih PD zavisi od stečenih stručnih kvalifikacija radnika;
 • Informacija o formiranju Centra za digitalnu transformaciju u PKRS sa pojašnjenjem rada u narednom periodu te realizaciji pilot projekta u 5+5 privrednih društava iz oblasti metalne i drvne industrije gdje je obezbijeđeno sufinansiranje od 5.000€ putem GIZ organizacije i projekta „Digitalizacija i inovacije u MSP u BiH“. Konačni cilj je sertifikacija konsultanata koji će ovaj proces nastaviti i uključivnje domaćih ICT kompanija na realizaciji procesa digitalizacije. Zas ove potrebe se očekuju budžetska sredstva koja će obezbijediti Ministarstvo NRVOID i Ministarstvo privrede i preduzetništva u Vladi Republike Srpske sa kojima je Privredna komora Republike Srpske napravila sporazum;
 • Predstavljeni su načini kako Komora realizuje projekte gdje se u prvom planu i kao akteri u projektu privredna društva, pojašnjeno je kako da određene pilot projekte za koje trebaju izdvojiti i sredstva i radnike sa neizvjesnom primjenom mogu realizovati u saradnji sa komorskim odjeljenjima za projekte i drugim odjeljenjima. Značajan je rad u okviru EEN mreže kao i u programima H2020, IMP3ove SMS`s Instruments, itd.
 • Izabran je novi Izvršni odbor (IO) udruženja kojeg čine sledeće kompanije:
  • Lanaco d.o.o. Banja Luka, predsjednik IO Sanja Kalaba
  • Prointer ITSS d.o.o. Banja Luka, potpredsjednik IO Saša Blagojević
  • Saga NFG d.o.o. Banja Luka, član IO
  • Telegroup d.o.o. Banja Luka, član IO
  • Antena Net d.o.o. Teslić, član IO
  • King d.o.o. Doboj, član IO
  • M:Tel a.d. Banja Luka; član IO
  • Telemax d.o.o. Banja Luka
  • Računari d.o.o. Banja Luka
  • MaxCode d.o.o. Bijeljina
  • SatWork d.o.o. Banja Luka
  • BlicNet d.o.o. Banja Luka
 • Dogovoreni su zadaci za IO udruženja i predstavljanje Pd iz ovog sektora drugim sektorima privrede.

naslovnaICT1Predsjednica Skupštine je na početku naglasila trenutno stanje IKT sektora posmatrano kroz analizu finansijskih izvještaja kao i potrebe ovog sektora pogotovo za kvalitetnim kadrovima. Naglašen je i značaj ovog granskog udruženja za sve sektore privrede iako ne zapošljava veliki radnika te da upisne politike sa nastavnim planovima rada, budućim profesorima, moraju biti strateški obrađena dokumenta sa jasnim, sveobuhvatnim ciljevima razvoja privrede.

Udruženja u Privrednoj komori RS kao i savjeti u Područnim privrednim komorama su jedini potpuno organizovani i institucionalizovani oblik zastupanja privrede i privrednih društava u cilju razvoja industrije i privrede u cjelini.

Slijede sastanci IO sa programskim zadacima.

Čestitamo novim izabranim članovima IO i želimo im uspješan rad

Print Friendly

Leave a Reply