Održana je 5. Skupština granskog udruženja za IKT na zajedničkom sastanku u prostorijama Agencije za IKT Republike Srpske

  • Početna
  • 9
  • Početna
  • 9
  • slide
  • 9
  • Održana je 5. Skupština granskog udruženja za IKT na zajedničkom sastanku u prostorijama Agencije za IKT Republike Srpske

17.06.2024.

📅 5. Sjednica Skupštine granskog udruženja za IKT u Privredna komora Republike Srpske održana je 14.06.2024. godine u prostorijama Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske.

Prije same Skupštine održan je pripremni sastanak u prostorijama Privredna komora Republike Srpske, Branka Ćopića 6.

📢 Sastanku su prisustvali predstavnici članica Skupštine granskog udruženja za IKT: mtel.ba, LANACO, Supernova BiH, JSGuru, Satwork d.o.o., HTEC, ANTENA NET d.o.o., Prointer ITSS, TeleGroup Ltd, Antecna i prof. dr Gordana Gardašević sa ETF Banja Luka (Faculty of Electrical Engineering, University of Banja Luka) kao predstavnik akademske zajednice i član Skupštine a bili su pozvani predstavnici Planet Soft, Codaxy i King Doboj. Broj učesnika na događaju je limitiran brojem mjesta u sali AIKT RS.

📑 Pored ustavnovljenog dnevnog reda Skupštine, razgovaralo se o stanju IKT sektora u Republici Srpskoj, pregledu i analizi poslovanja ovog Sektora za 2022/2023. godinu, tekućoj godini, zahtjevima IKT kompanija, te aktuelnim i budućim aktivnostima Agencije za IKT Republike Srpske.

Domaćin susreta bio je gospodin Dražen Višnjić, direktor Agencije za IKT Republike Srpske sa saradnicima, a gosti navedene IKT kompanije iz Republike Srpske, članice granskog udruženja za IKT u PKRS.

📑 Dogovoreni su zajednički zaključci koji će u formi preporuka u 15 tačaka biti upućeni u Agenciju za IKT Republike Srpske a koje smo pročitali.

Kompanije su prenijele svoje preporuke i kroz kratka obraćanja te je dogovorena direktna saradnja sa Granskim udruženjem za IKT.

📊 Zainteresovani mogu pogledati najnoviju analizu IKT sektora za finansijsku 2022/2023. godinu koja je dostupna na stranicama Privredna komora Republike Srpske u dijelu granskog udruženja za IKT, poseban dio: Strategija i regulativa: