Održana 3. Konferencija preduzetništva žena u Trebinju

U Trebinju je održana 3. Konferencija preduzetništva žena, koja je okupila preko 200 učesnika iz RS, BiH, Srbije, Crne Gore i Hrvatske.

Cilj ovog skupa je razmjeniti mišljenja, upoznati žene preduzetnice sa novim zakonskim rješenjima i ohrabriti žene da pokrenu sopstveni biznis.

– Strategijom ženskog preduzetništva do 2023. godine, koju treba da usvoji Narodna skupština RS, želimo da probudimo svijest da je uloga žene veoma bitna za naš privredni razvoj, a tim dokumentom predviđena su i finansijska sredstva za podršku preduzetništvu žena – rekao je na ministar privrede i preduzetništva RS Vjekoslav Petričević.

On je dodao da oko 27 odsto preduzeća u RS vode žene, a da ovakve konferenciji omogućavaju bolje uvezivanje žena preduzetnica, što daje novu snagu za dalji privredni razvoj.

Dragana Kokot, predsjednica Savjeta za preduzetništvo žena u Privrednoj komori RS, navela je da je cilj konferencije, pored predstavaljanja Strategije za podršku razvoja ženskog preduzetništva i akcionog plana, i povezivanje ženske populacije kojoj je od interesa da kreira bolje uslove za poslovanje u RS.

Ona je navela da je u RS oko 2.400 žena na pozicijama direktora ili nosilaca ovlaštanja u privrednim društvima, a za 14. novembar u Banjaluci je najavila prvi ženski sajam preduzetništva.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić je istakao da je u Trebinju oko 70 preduzetnica, da je cilj da ih bude što više, kako bi uz druge privrednike bilo i što više radnih mjesta u realnom sektoru.

On je podsjetio da se ženama pomagalo kroz različite programe obuke, u obavljanju pripravničkog staža, podrškom projekta žene u ruralnim područjima, posredstvom Agrarnog fonda i Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća, gdje je omogućeno da prođu obuku kako bi pravilno iskoristili bespovratna sredstva koje je davao grad.

Milica Anđelić, direktorka trebinjske vinarije „Anđelić“, je već 15 godina u preduzetništvu, a kaže da žene moraju biti hrabre, otisnuti se u poslove za koje smatraju da u njima mogu biti uspješne, tražiti podršku i savjete stručnjaka, ali i porodice.

Zdravko Miočić, direktor razvojne agencije EDA, smatra da žene imaju veću šansu da uspiju u biznisu zbog predanosti i ljubavi prema poslu, a ovakvi skupovi su značajni jer se stvara infrastruktura za sistemsku podršku ženskom preduzetnišvu.

Print Friendly

Leave a Reply