Održana Konstituivna i izborna Skupština Udruženja društava za osiguranje Privredne komore Republike Srpske

By 15. октобра 2021. Novosti iz Komore No Comments

U četvrtak 14.10.2021. godine održana je Konstitutivna i izborna Skupština Udruženja društava za osiguranje Privredne komore Republike Srpske na kojoj je izabrano novo rukovodstvo i članovi Izvršnog odbora Udruženja.

Skupština bira predsjednika i dva potpredsjednika Skupštine, od kojih se jedan potpredsjednik bira iz reda direktora Filijala društva za osiguranje iz FBiH. Za predsjednika Skupštine izabran je Bojan Popović, direktor „Dunav osiguranja“ a.d. Banja Luka, a za potpredjsednike Janez Rožmarin, direktor „Triglav osiguranja“ a.d. Banja Luka i Igor Tošić, direktor filijale u Banja Luci  „ASA osiguranja“ d.d. Sarajevo.

Udružеnjе imа Izvršni оdbоr kојi brојi  7  člаnоvа. Тri člаnа Izvršnоg оdbоrа su pо funkciјi prеdsјеnik Skupštinе i dvа pоtprеdsјеnikа, dоk sе оstаlа čеtiri člаnа birајu iz rеdа člаnоvа Skupštinе sа nајvеćоm prеmiјоm оstvаrеnоm u Rеpublici Srpskој u prеthоdnој gоdini.

Za članove Izvršnog odbora izabrani su:

  1. „Dunav osiguranje“ a.d. Banja Luka
  2. „Triglav osiguranje“ a.d. Banja Luka
  3. „ASA osiguranje“ d.d. Sarajevo, filijala Banja Luka
  4. „Grawe osiguranje „a.d. Banja Luka
  5. „Drina osiguranje“a.d. Milići
  6. „Wiener osiguranje VIG“ a.d. Banja Luka
  7. „Nešković osiguranje“ a.d. Bijeljina
Print Friendly

Leave a Reply