Održana konstitutivna sjednica Skupštine Udruženja šumarstva i prerade drveta

U Privrednoj komori Republike Srpske održana je konstitutivna i prva sjednica Skupštine Udruženja šumarstva i prerade drveta. Za predsjednika Skupštine Udruženja šumarstva i prerade drveta izabran je Zoran Stojičić, zamjenik direktora javnog preduzeća „JPŠ Šume Republike Srpske“ d.o.o Sokolac, a za zamjenika predsjednika Janko Petrović, direktor privrednog društva Petroprojekt d.o.o Bratunac.

Izabran je izvršni odbor od 17 članova i usvojen je Program rada za 2022 godinu.

Razmotrena je informacija o privrednim kretanjima za period januar-oktobar 2021. godine sa posebnim osvrtom na oblasti šumarstva, prerade drveta i proizvodnje namještaja. Na dnevnom redu bila je i informacija o aktivnostima u postupku pripreme Ugovora o isporukama šumskih drvnih sortimenata za 2022 godinu.

 

Print Friendly

Leave a Reply