Održana online edukacija: „Skladištenje i čuvanje podataka u MSP (Cloud sistemi, Cyber security i Big data)“

Privredna komora Republike Srpske održala je jednodnevnu online edukaciju na temu „Skladištenje i čuvanje podataka u MSP (Cloud sistemi, Cyber security i Big data)u srijedu, 11.11.2020. godine.

Edukaciju je pratilo više od 50 učesnika, a realizovana je u okviru projekta „ShareIT Platform – Platforma za razmjenu relevantnog IT iskustva, informacija, znanja i obuka, tj. ponude i potražnje proizvoda i usluga“, koji implementira Privredna komora RS, u okviru programske podrške Centralno-evropske inicijative (CEI). Takođe, edukacija je podržana i od strane Evropske mreže preduzetništva (EEN).

Cilj edukacije bio je: upoznavanje  učesnika  sa  novim tehnologijama skladištenja i čuvanja podataka, koje doprinose smanjenju troškova poslovanja, povećanju dostupnosti i efikasnosti razmjene podataka i informacija; upoznavanje  učesnika  sa  pojmom  Cyber  napad  i  predstavljanje najboljih  načina  zaštite; upoznavanje  sa  prednostima  korištenja  Cloud  sistema  i predstavljanje najboljih praksi za upravljanje Cloud-om; predstavljanje Big data koncepta i njegovog značaja za mala i srednja preduzeća.

Predavači na edukaciji bili su Darko Marinković, Dejan Jarić i Boško Kecman iz LANACO Edukacionog Centra – IT edukacionog centra sa najširim portfoliom usluga u BiH i najvećim brojem sertifikovanih trenera iz različitih oblasti.

Print Friendly

Leave a Reply