Održana radionica “Pravila o porijeklu robe”

„Pravila o porijeklu robe“, tema je jednodnevne radionice, koju je danas u Banjoj Luci organizovala Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa Spoljnotrgovinskom komorom BiH, a u okviru EU4TRADE projekta.

Tokom radionice istaknuta je važnost koncepta porijekla robe, sa fokusom na Mediteraknsu konvenciju (PEM konvenciju).

Predavači su posebnu pažnju posvetili i sporazumima o slobodnoj trgovini koje je BiH potpisala sa EU, EFTA i CEFTA, s obzirom da nova tranzicijska pravila o porijeklu robe kreiraju potencijal za povećanje ekonomske divrezifikacije na prostoru Zapadnog Balkana, kao i postizanje konkurentne proizvodnje.

Radionici je prisustvovalo 30 učesnika, predstavnika privrednih društava iz različitih sektora privrede, a predavači su bili Stefan Moser, konsultant EU4TRADE projekta i Elma Demir iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Print Friendly

Leave a Reply