Održana redovna Skupština granskog udruženja za ICT

U četvrtak, 28.10.2021. godine je održana redovna Skupština Granskog udruženja za ICT u Privredna komora Republike Srpske .
Tačke dnevnog reda su bile informacije iz Centra za digitalnu transformaciju (#CDT) kao i Centra za dualno obrazovanje te profile zanimanja.
Članice su dobile i makroekonomski pregled poslovanja IKT sektora u Republici Srpskoj od 2018-2020 godine.
Imali smo veoma dobru diskusiju na aktuelne teme kao i zakonska rješenja posebno kada je u pitanju fiskalizacija u Republici Srpskoj.
Najveći zahtjevi se odnose na potrebu temeljite digitalizacije Javne uprave, realizacije digitalnog potpisa i digitalnog pečata kao i da se prestane sa praksom formiranja budžeta za pojedina ministarstva sa parcijalnim rješenjima za privredu i građane umjesto sistemskog pristupa. Naglašeno je i kašnjenje u realizaciji projekata online servisa za privredu i građane dupliranjem servisa koji osim elektronske forme i dalje zahtijevaju dokumenta u štampanom obliku. Privrednim društvima je onemogućeno da digitalno potpisuju poslovne ugovore kao i da realizuju transakcije u digitalnoj formi u potpunosti.
Definisani su i zaključci u formi zadataka za Izvršni odbor vranskog udruženja za ICT.
Ovaj sektor je veoma značajan u procesu digitalizacije i realizacije digitalne transformacije u ostalim sektorima privrede kao i jačanja izvoznih kapaciteta kod ovih sektora.
Radom Skupštine je predsjedavala predsjednica gospođa Darinka Banjac , predsjednica Izvršnog odbora Sanja Kalaba a učestvovalo je i 16 predstavnika privrednih društava.
Jedan broj učesnika je bio u obilasku naše nove zgrade i multimedijalnih sala za sastanke sa prezentacijom mogućnosti za potrebe naših privrednih društava.
Zahvaljujem se kao Sekretar Granskog Udruženja za ICT na učešću i aktivnom radu.
Print Friendly

Leave a Reply