Održana sjednica Izvršnog odbora Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala

08.07.2024.

U prostorijama Privredne komore Republike Srpske, održana je sjednica Izvršnog odbora Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala, na kojoj je usvojen prijedlog za imenovanje članova komisije za detašmane, koji će se uputiti članovima Upravnog odbora Privredne komore RS.

Takođe, jedna od tačaka je bila i aktuelna problematika u ovom sektoru, a odnosi se na radnu snagu, zloupotrebu licence i rokovima izmirenja novčanih obaveza za projekte koje finansira država.

Sjednicom je predsjedavao Bojan Ćosić, predsjednik Izvršnog odbora.