Održan seminar: „Obračun izvoznih cijena i distribucija na stranim tržištima“

Seminar EBRD„Obračun izvoznih cijena i distribucija na stranim tržištima“, bila je tema dvodnevnog seminara koji su Privredna komora Republike Srpske i Evropska banka za obnovu i razvoj organizovale u prostorijama Komore u Banjoj Luci.
Trening je bio namijenjen preduzetnicima, direktorima i rukovodiocima u sektoru izvoza malih i srednjih privrednih društava koji žele unaprijediti izvoz, kao i ostalim zainteresovanim, a okupio je više od 20 polaznika.
Učesnicima seminara, kroz praktičan pristup, predstavljeni su različiti troškovi izvoza i kalkulacije cijena, a prenesene su i neke od najboljih praksi u uspješnom otvaranju i zadržavanju stranih partnera.
Program je podijeljen u dva dijela.
U prvom dijelu obrađene su teme koje su se odnosile na uticaj INCOTERMS-a na izvozne kalkulacije, troškove koji su povezani sa kreditnom transakcijom privrednog društva i jemstva i garancije, troškove osiguranja izvoza i troškove povezanih garancija u stranim zemljama, troškove prodaje i troškove sertifikacije (EU, Rusija, SAD i sl.), troškove prilagođavanja proizvoda, troškove u stranim zemaljama vezano za prodajne aktivnosti, troškove zaštite od rizika i troškove odgovornosti za proizvod, kao i troškove različitih vrsta prevoza i marketinga.
Drugi dio seminara bio je posvećen okvirnim uslovima za unapređenje izvoza, kanalima prodaje u inostranstvu i alternativnim mogućnostima, pojmovima: trgovački putnik, prodajni predstavnik i distributer u inostranstvu, kvalifikacijskima profila u potrazi za kvalifikovanim prodajnim predstavnicima i distributerima, potrebnim individualnim mjerama i koracima za uspješnu saradnju, greškama koje se često prave i obrascima ugovora sa stranim distributerima.
Predavač je bio Hato Brener, sertifikovani ekonomski inženjer, direktor Udruženja za ekonomski i industrijski konsalting (AWI) i predsjednik EUSME (Europske unije malih i srednjih privrednih društava) u Briselu.
Ovaj seminar organizovan je u okviru programa koji finansira Evropska Unija, a koji EBRD implementira kroz „Small Business Support (SBS) Program”. Program će podržati više od 130 malih i srednjih privrednih društava u Bosni i Hercegovini, kroz savjetodavne projekte oslanjajući se na stručnost međunarodnih i domaćih konsultanata. Osim toga, program će širiti najbolje prakse kroz događaje i aktivnosti na podizanju svijesti kako je to definisano u Aktu o malim i srednjim privrednim društvima, u kombinaciji sa obukama za lokalne konsultante, preduzetnike i menadžere.

Print Friendly

Leave a Reply