Online predavanje: Japanska pametna poljoprivreda prema održivom društvu

SmartAgriculture (2)Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini i Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske i Privrednom komorom Federacije BiH, organizuje Online predavanje na temu Japanska pametna poljoprivreda prema održivom društvu.

Predavanje će biti održano 15.marta.2022. godine, od 9.30 do 11 časova, a predavač je istaknuti profesor sa Istraživačkog fakulteta poljoprivrede Hokkaido Univerzitet u Japanu, dr Noboru Noguchi.

Pristupni link:

Webinar Registration – Zoom

Print Friendly

Leave a Reply