Osiguranje Garant isključeno iz Skupštine Udruženja društava za osiguranje RS

Članovi Skupštine Udruženja društava za osiguranje pri Privrednoj komori Republike Srpske, u skladu s Pravilnikom o radu Skupštine, isključilo je danas iz svog članstva Osiguranje Garant d.d. Brčko.

Odluka o isključenju ovog društva za osiguranje donesena je zbog kršenja Smjernica za postupanje društava za osiguranje koja posluju na tržištu Republike Srpske prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila, u periodu od novembra 2017. do 15. februara 2018.godine.

Članovi Skupštine Udruženja zaključili su da Osiguranje Garant ne poštuje premijski sistem od autoodgovornosti na prostoru cijele Republike Srpske, što je posebno izraženo u gradu Banja Luka kao najvećem administrativnom centru u Srpskoj. Takođe, utvrđeno je da ovo društvo krši i akte Udruženja i odluke donesene na Skupštini ovog udruženja.

Istovremeno, članovi Skupštine Udruženja dali su maksimalnu podršku Agenciji za osiguranje u svim naporima koje ulaže u regulisanju stanja na tržištu osiguranja i kontroli primjene propisanih Smjernica i pozvali Agenciju da iskoristi sve zakonom propisane modalitete kontrole rada društava, podršku i saradnju sa drugim kontrolnim institucijama i sankcioniše društva za koja se utvrdi da krše Smjernice.

Print Friendly

Leave a Reply