Otvoren 3. poziv za dostavlјanje predloga projekata u okviru Prekograničnog programa Srbija – BiH

srbija bihDelegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine objavlјuju poziv za dostavlјanje predloga projekata u okviru Prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina. Poziv će biti otvoren do 20. 07. 2015. godine. Svi neophodni dokumenti (Uputstva za aplikante, Aplikacioni formular sa aneksima kao i ostali relevantni dokumenti) se mogu preuzeti ovde kao i na sledećim stranicama: www.evropa.gov.rswww.dei.gov.ba ihttps://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1416394618597&do=publi.welcome&PAGE=1&NBPUBLILIST=15&ORDERBYAD

Informacija o ovom pozivu je takođe objavlјena 20. 04. 2015. u dnevnim novinama: „Politika” u Srbiji i “Dnevni avaz“, “Glas Srpske“ i “Dnevni list“ u Bosni i Hercegovini. Operativne strukture i Delegacije Evropske unije pozivaju potencijalne aplikante na informativne sesije koje će biti organizovane prema sledećem rasporedu.

Da bi ste se prijavili na informativne sesije molimo vas da popunite registracioni obrazac sa programskog web site-a tako što ćete izabrati samo jednu lokaciju i poslati ga na e-mail imarkovic@seio.gov.rs

Izvor: Delegacija Evropske unije u BiH

Print Friendly

Leave a Reply