Prvi četbot lokalnih samouprava u Srbiji i BiH baziran na vještačkoj inteligenciji omogućio je da gotovo 80.000 građana Bijeljine, Laktaša, Sombora i Šapca dođu do željenih usluga bez odlaska na šalter gradske uprave. Sa četbotom su obavili 142.000 konverzacija za nešto više od godinu dana.

Digitalna asistentkinja MIA (Municipal Intelligent Asistent) obogućava bržu i efikasniju komunikaciju i pristupačnije usluge lokalnih samouprava. To je istaknuto na završnoj sjednici projekta „Unapređenje opštinskih usluga u Srbiji i Bosni i Hercegovini“, koji su sproveli GIZ i kompanija Saga, u saradnji sa NALED-om i Privrednom komorom RS, u okviru programa develoPPP njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

MIA može da informiše građane o određenim administrativnim procedurama ili osnovnim informacijama i inicira određeni postupak ili uslugu lokalne samouprave. Osim informisanja, u Bijeljini građani mogu da pokrenu postupak upisa u matičnu knjigu vjenčanih, dobiju informacije o osnivanju za preduzetničke djelatnosti i d.o.o., utvrde pravo na stipendiranje studenata i učenika generacije, srednjih i osnovih škola.U Laktašima građani mogu da se informišu o postupku zaključenja braka, o postupku registracije preduzetnika, dodjele stipendija učenicima srednjih škola i studenata prvog ciklusa studija. Takođe, u obje lokalne samouprave građani će moći pokrenuti proces izdavanja izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu, ali i prijaviti komunalni problem.

Najveća prednost četbota je njegova dostupnost građanima 24 sata, sedam dana u nedelji, na tri kanala komunikacije – vebčet, na sajtu lokalne samouprave, vibera i fejsbuka.

– Da bi mogli u potpunosti da iskoriste sve prednosti koje donose inovativna digitalna rješenja, javni, civilni i privatni sektor treba da rade zajedno. Zato je GIZ podržao ovaj projekat, zajedno sa kompanijom Saga, koja je razvila četbot platformu i uz aktivno učešće lokalnih samouprava. S obzirom na to da ne samo građani zahtevaju unapređenje opštinskih usluga, projekat se realizuje u saradnji sa regionalnom Mrežom za povoljno poslovno okruženje, kako bi se ponudile efikasne usluge, koje će biti od koristi za pravna lica, kompanije i širu poslovnu zajednicu – navela je Amira Omanović, projektna menadžerka u GIZ-u.

– Upravo ovakve inicijative dokazuju korisnost primjene vještačke inteligencije i približavaju je građanima. Takođe, ponosni smo što će upravo naš proizvod građanima olakšati neke neophodne aktivnosti i digitalizovati procese koji su prethodno zahtijevali papirologiju i čekanje u redu – zaključio je Milen Janjić, direktor, Intellya – Saga NFG.

Print Friendly

Leave a Reply