Počele konsultantske posjete u okviru Projekta „Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH“

Privredna komora Republike Srpske u okviru Centra za digitalnu transformaciju, a u saradnji sa GIZ – Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju, realizuje aktivnosti na polju unapređenja primjene digitalizacije u malim i srednjim preduzećima RS u okviru projekta „Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH“.Kroz dosadašnje aktivnosti identifikovano je deset pilot preduzeća za izradu Digitalne strategije, po pet preduzeća iz oblasti drvoprerade i metalne idustrije. Uz podršku GIZ-a, anketiranim preduzećima obezbjeđena je usluga sertifikovanih konsultanata za digitalnu transformaciju iz Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije, koji će u saradnji sa predstavnicima preduzeća uraditi analizu stanja pripreme digitalne transformacije i dati preporuke kroz izradu posebnog dokumenta.

U okviru ovog projekta počele su prve posjete sertifikovanih konsultanata u pilot preduzećima za izradu digitalnih strategija. Posjete su počele u dva privredna društva Novi Jelšingrad d.o.o. Banja Luka i Mreža Network d.o.o. Derventa, a do kraja septembra realizovaće se posjete i u ostalim privrednim društvima.

Posjeta sertifikovanih konsultanata traje najmanje tri dana i odvija se u dva. Prvi dan će se raditi ekspertska analiza stanja u pogledu primjene digitalnih rješenja u poslovanju, a naredna dva dana izrada strategije u konkretnom privrednom društvu.

Ovo je prilika da se pilotira proces digitalne transfomacije poslovnih procesa u skladu sa standardima, kako bismo mogli stvoriti uslove i definisati procedure u okviru Centra za digitalnu transformaciju u Privrednoj komori RS, koji će i u narednom periodu obavljati ovu aktivnost.

Print Friendly

Leave a Reply