Pojedina društva za osiguranje krše Smjernice i odluke Udruženja

U posljednja dva mjeseca, od kada se na tržištu osiguranja primjenjuju Smjernice za postupanje društava za osiguranje koja posluju na tržištu Republike Srpske prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila, stanje je relativno dobro, uz određena odstupanja, ocijenili su članovi Skupštine Udruženja društava za osiguranje pri Privrednoj komori Republike Srpske.

Kršenje Smjernica najvećim dijelom vrši se preko eksterne mreže, odnosno putem zastupnika kroz visoku zastupničku proviziju.

Skupština Udruženja, zbog kršenja Smjernica i odluka Udruženja, osiguravajućim društvima Aura Banja Luka, Garant Brčko, Mikrofin Banja Luka i Asa Sarajevo, izrekla je mjeru opomena pred isključenje iz Udruženja društava za osiguranje Republike Srpske.

Takođe, čalnovi Skupštine Udruženja dali su punu podršku Agenciji za osiguranje u svim naporima koje ulaže u regulisanju stanja na tržištu osiguranja i kontroli primjene propisanih Smjernica.

Članovi Skupštine Udruženja pozvali su Agenciju za osiguranje da iskoristi sve zakonom propisane mogućnosti kontrole rada društava, dali podršku i saradnji sa drugim kontrolnim institucijama, kako bi sankcionisali društva za koja se utvrdi da krše ove smjernice.

Print Friendly

Leave a Reply