Poptisan protokol o saradnji Privredne komore RS i Garantnog fonda

By 31. децембра 2015. Novosti iz Komore, slide No Comments

Direktor Privredne komore Republike Srposke, Dragica Ristić i direktor Garantnog fonda Republike Srpske Radivoja Krčmar potpisali su 30.12.2015. gdoine u Banjoj Luci Protokol o saradnji.
Protokolom je predviđeno da će potpisnici razvijati međusobnu saradnju sa ciljem unapređivanja i koordinacije aktivnosti, i to naročito na podršci provođenju mjera za realizaciju strateških projekata razvoja Republike Srpske, te mjera za:

 • unapređenje industrijske proizvodnje i restrukturisanje iste u Republici Srpskoj;
 • unapređenje poljoprivredne proizvodnje i većem stepenu finalizacije iste u Republici Srpskoj;
 • razvoj svih vidova turizma u Republici Srpskoj (tranzitni turizam, eko turizam, seoski turizam, lovni i ribolovni turizam i sl);
 • unapređenje uslužnih grana privrede u Republici Srpskoj;
 • razvoj finansijskog tržišta Republike Srpske;
 • razvoj izvozno orjentisanih poslovnih subjekata;
 • razvoj klastera, s ciljem osiguranja novih tržišta, kvalitetnijeg nastupa na tržištima posebno stranim, implementacije novih tehnologija i sl;

Takođe, predviđeno je da će Privredna komora Republike Srpske i Garantni fond Srpske raditi i na podršci:

 • pronalazaštva, inovacija i zaštite intelektualnog vlasništva;
 • transfera znanja i tehnologija, naročito na području informacionih tehnologija;
 • programa koji za rezultat imaju generisanje visokokvalitetne radne snage;
 • razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika koji su u funkciji zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih lica;
 • programa međunarodnih organizacija za podsticanje konkurentnosti i inovativnosti u malim i srednjim preduzećima;
 • programa Evropske unije za razvoj malih i srednjih preduzeća (INNOVFIN, COSME i sl.);

Osim toga, predviđeno je i organizacija zajedničkih sastanaka, edukacija i seminara u vezi sa korišćenjem garancija Garantnog fonda.

Print Friendly

Leave a Reply