Poreska uprava Republike Srpske objavila Obavještenje za isplatu najniže plate i doprinosa za najnižu platu za april 2020.godine.

By 4. маја 2020. slide No Comments

Obavještavaju se pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnosti kojima je odlukom Štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti ili koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovima i slično) da u skladu sa Uredbom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa broj 01-020-1180/20 od 10. aprila 2020., mogu podnijeti pisanu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate za april 2020. godine najkasnije do 10. juna 2020. godine.

Obavještenje za isplatu najniže plate I doprinosa za najnižu platu za april 2020.godine.

Print Friendly

Leave a Reply