Posjeta gradu Trebinje: Predstavljene aktivnosti i programi podrške

„Kroz medije do ciljnih javnosti“, naziv je medija treninga koji je održan prvog dana dvodnevne posjete predstavnika Privredne komore Republike Srpske, kao tehničkog sekretarijata za realizaciju regionalnog programa sertifikacije opština i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem BFC SEE, gradu Trebinje.

Na treningu, kojem su prisustvovali predstavnici različitih odjeljenja Gradske uprave, bilo je riječi o o PR-u i marketingu, određivanju ciljnih javnosti, važnosti i ulozi medija, marketingu, novim trendovima u ovoj oblasti, reklamiranju i starteškom pristupu… Takođe, predstavljeni su i primjeri dobre i ne baš dobre prakse, kao i neiskorištene mogućnosti koje se nude lokalnim zajednicama za promociju uslova polsovanja.

Drugog dana održan je i sastanak sa gradonačelnikom Trebinja, Mirkom Ćurićem, na kojem je razgovarano o unaprijeđenja uslova poslovanja na lokalnom nivou i mogućnostima saradnje sa komorskim sistemom RS.

Na sastanku sa predstavnicima lokalne privrede, predstavnici Komore prezentovali su i aktivnosti ove institucije u vezi sa zastupanjem interesa privrede, kao i programima podrške privrednim društvima, koje Komora realizuje u saradnji sa različitim partnerima.

Predstavljen je i program DeveloPPP, uspostavljen od Njemačkog Saveznog Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ). Do sada, Privredna komora RS, kako je rečeno, pružila je stručnu podršku prilikom pripreme dva prijedloga projekta, koji će biti realizovani u narednom periodu.

Print Friendly

Leave a Reply