Posjeta privrednom društvu Tropik maloprodaja d.o.o. Banja Luka – provjera ispunjestu uslova za realizaciju praktične nastave

Predstavnici Privredne komore Republike Srpske, Područne privredne komore Banja Luka, te Ugostiteljsko – trgovinsko – turističke škole Banja Luke posjetili su danas privredno društvo Tropik maloprodaja d.o.o. Banja Luka u cilju provjere ispunjenosti uslova za obrazovanje učenika kod poslodavca. U skladu sa nadležnostima koje su povjerene Privrednoj komori Republike Srpske Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, članovi Komisije za provjeru ispunjenosti uslova su sa predstavnicima Tropika razgovarali o načinu izvođenja praktične nastave, te uslovima koji su obezbjeđeni učenicima na praktičnoj nastavi. Tropik maloprodaja d.o.o. Banja Luka, trenutno ima 50 učenika na praktičnoj nastavi za zanimanja pekar, mesar, kuhar i trgovački tehničar.

Saradnja sa školom je veoma uspješna, gdje koordinator praktične nastave prati rad i napredovanje  učenika na praktičnoj nastavi.  Tropik maloprodaja d.o.o. Banja Luka i Ugostiteljsko – trgovinsko – turistička škola Banja Luka predstavljaju pozitivan primjer uspešne saradnje privrednog subjekta i škole, a najuspješnijim učenicima na praktičnoj nastavi, koji završe školovanje, mogućnosti za ostanak u ovoj kompaniji su otvorene.

21Saška dualno

Print Friendly

Leave a Reply