Poslovni susreti u okviru Маnifеstаciјe „Dаni Srpskе u Srbiјi“

U periodu od 15-21.09.2017. godine u organizaciji Predstavništva Republike Srpske u Srbiji održava se Manifestacija „Dаni Srpskе u Srbiјi“. U okviru ove Manifestacije, a u saradnji sa Predstavništvom Republike Srpske u Srbiji, Privredna komora Republike Srpske organizuje poslovne susrete privrednika Srbiје i Srpskе, štо је prаvа prilikа zа širеnjе tržištа, pоvеćаnjе prоizvоdnjе i plаsmаnа, аli i zа rаzmјеnu znаnjа i iskustаvа.

Poslovni susreti će se održati u sljedećim gradovima i prema sljedećem rasporedu:

  • 18.09.2017. (ponedeljak) – Vrаnjе (sa pоčеtkоm u 11:00 čаsоvа, Hotеl SIМPО PRŽАR, Pržаrskа bb);
  • 19.09.2017. (utorak) – Nоvi Sаd (sa početkom u 11:00 časova, Regionalna privredna komora Novi Sad, Narodnog fronta 10);
  • 20.09.2017. (srijeda) – Subоticа (sa početkom u 11:00 časova, Regionalna privredna komora Subotica, Senćanski put 15/2).

Preliminarna agenda za poslovne susrete u svakom od navedenih gradova je:

11:00 – 11:15 – Pozdravna obraćanja;

11:15 – 11:35 – Prezentacija potencijala privrede Republike Srpske;

11:35 – Poslovni razgovori privrednika Republike Srpske i Srbije.

Osim poslovnih razgovora, privrednici će imati priliku sresti se i sa zvaničnicima iz lokalnih i regionalnih vlasti Srbije i Republike Srpske.

U vezi sa gore navedenim, pozivamo Vas da, u skladu sa svojim interesom, uzmete učešće na navedenim poslovnim susretima i uspostavite kontakte i saradnju sa partnerima iz Srbije. Prijavu učešća Vam dostavljamo u prilogu. Prijavu je potrebno popuniti i dostaviti najkasnije do 14.09.2017. godine do 16:00 časova na mejl adresu gordanas@komorars.ba. U prijavi je potrebno naznačiti ukoliko imate već poznate partnere sa kojima želite razgovore, kao i grad u kojem ćete prisustvovati susretima.

Kontakt osoba u Privrednoj komori Republike Srpske je Gordana Višekruna (telefon:051 222 986)

PRIJAVA DANI SRPSKE U SRBIJI

Leave a Reply