Privredna komora Republike Srpske kroz svoju djelatnost usmjerena je na zastupanje interesa članova Komore pred organima zakonodavne i izvršne vlasti prilikom oblikovanja privrednog sistema. Zakonom je ovlaštena da pokreće inicijative za donošenje, izmjene i dopune propisa, davanje mišljenja na propise u poceduri, kao i mjera ekonomske politike.

U tom smislu, Komora i putem informacija na svojoj internet stranici nastoji da ispunjava ulogu partnera domaćoj privredi, ali i potencijalnim investitorima zainteresovanim za ulaganje na prostoru Republike Srpske.

Na ovom mjestu možete pronaći informacije o uslovima za započinjanje i proširenje poslovanja, važećoj regulativi i propisima u proceduri, ali i o načinima postavljanja pitanja, dostavljanja komentara, prijedloga i sugestija u vezi sa inicijativama, propisima i drugim mjerama i aktivnostima, kako bi zajedničkim snagama uticali na kreiranje povoljnijih uslova privrednog privređivanja na ovim prostorima.

Dragana Kokot

Generalni sekretar

Rukovodstvo i kabinet predsjednika

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-129

+387 51 493-126

Marko Savić

Rukovodilac Službe

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića 6, Banja luka

+387 51 493-128

+387 51 493-126

Print Friendly