Privredna komora Republike Srpske kroz svoju djelatnost usmjerena je na zastupanje interesa članova Komore pred organima zakonodavne i izvršne vlasti prilikom oblikovanja privrednog sistema. Zakonom je ovlaštena da pokreće inicijative za donošenje, izmjene i dopune propisa, davanje mišljenja na propise u poceduri, kao i mjera ekonomske politike.

U tom smislu, Komora i putem informacija na svojoj internet stranici nastoji da ispunjava ulogu partnera domaćoj privredi, ali i potencijalnim investitorima zainteresovanim za ulaganje na prostoru Republike Srpske.

Na ovom mjestu možete pronaći informacije o uslovima za započinjanje i proširenje poslovanja, važećoj regulativi i propisima u proceduri, ali i o načinima postavljanja pitanja, dostavljanja komentara, prijedloga i sugestija u vezi sa inicijativama, propisima i drugim mjerama i aktivnostima, kako bi zajedničkim snagama uticali na kreiranje povoljnijih uslova privrednog privređivanja na ovim prostorima.

Dragana Kokot

+387 51 215 784

+387 51 215 565

Miroslav Minić

+387 51 222 991

+387 51 215 565

Print Friendly