Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018-2020. godina, objavljen je u Službenom glasniku RS, broj 114/17, a dostupan je na linku Narodne skupštine RS:

http://www.narodnaskupstinars.net/?q=la/akti/ostali-akti/program-ekonomskih-reformi-republike-srpske-za-period-2018-2020-godina 

Akcioni plan za realizaciju mjera Vlade Republike Srpske za 2018. godinu, dostupan je na slijedećem linku:

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Documents/Akcioni%20plan%20za%202018.%20g.pdf

Dragana Kokot

+387 51 226 161

+387 51 215 565

Marko Savić

dipl. pravnik

Pravna služba

+387 51 222 991

+387 51 215 565

Jelena Prorok

dipl. pravnik

Pravna služba

+387 51 222 991

+387 51 215 565

Print Friendly