Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018-2020. godina, objavljen je u Službenom glasniku RS, broj 114/17, a dostupan je na linku Narodne skupštine RS:

http://www.narodnaskupstinars.net/?q=la/akti/ostali-akti/program-ekonomskih-reformi-republike-srpske-za-period-2018-2020-godina 

Akcioni plan za realizaciju mjera Vlade Republike Srpske za 2018. godinu, dostupan je na slijedećem linku:

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Documents/Akcioni%20plan%20za%202018.%20g.pdf

Dragana Kokot

Generalni sekretar

Rukovodstvo i kabinet predsjednika

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-129

+387 51 493-126

Marko Savić

Rukovodilac Službe

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića 6, Banja luka

+387 51 493-128

+387 51 493-126

Jelena Šušnjar

Stručni saradnik

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-128

+387 51 493-126

Print Friendly