EFTA (Evropska asocijacija za slobodnu trgovinu) je međuvladina organizacija koja je uspostavljena s ciljem promocije slobodne trgovine i ekonomske integracije među njenim državama članicama: Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švajcarske. EFTA u svojoj nadležnosti ima monitoring i upravljanje odnosima među državama članicama EFTA-e na osnovu Konvencije iz Štokholma, upravljanje Sporazumom o Evropskom ekonomskom prostoru, te koordinaciju odnosa s trećim zemljama. Tijela EFTA-e su: Sekretarijat, Nadzorni odbor, Sud, Vijeće i odbori zaduženi za pojedina pitanja. EFTA je uspostavljena 1960. godine Konvencijom iz Štokholma, a osnovale su je Austrija, Danska, Norveška, Portugal, Švedska, Švicarska i Velika Britanija. Državama osnivačima EFTA-e priključili su se Island 1970., Finska 1961. i Lihtenštajn 1991. godine. Cilj EFTA-e bio je stvaranje zone slobodne trgovine među njenim članicama te uspostavljanje ekonomske unije. Također, EFTA je imala za cilj poslužiti njenim državama članicama kao alternativa i protuteža Evropskoj ekonomskoj zajednici. Vremenom su članice EFTA-e Danska, Irska i Velika Britanija 1973., Portugal 1986. te Austrija, Finska i Švedska 1995. godine istupile iz EFTA-e i pristupile Evropskoj Uniji. Odnosi članica EFTA-e s Evropskom unijom regulirani su Sporazumom o Evropskoj ekonomskoj zoni (1994.). Na osnovu ovog sporazuma, tri članice EFTA-e Island, Lihtenštajn i Norveška dio su Evropskog ekonomskog prostora i učestvuju u unutrašnjem tržištu Evropske unije. Četvrta članica EFTA-e, Švajcarska, nije dio Evropskog ekonomskog prostora i njeni ekonomski odnosi s Evropskom unijom regulisani su na osnovu bilateralnog ugovora. Od 90-ih godina EFTA razvija ekonomske odnose uspostavljanjem mreže sporazuma o slobodnoj trgovini i partnerstvu s trećim zemljama u i van evropskog kontinenta.

Dragana Kokot

Generalni sekretar

Rukovodstvo i kabinet predsjednika

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-129

+387 51 493-126

Marko Savić

Rukovodilac Službe

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića 6, Banja luka

+387 51 493-128

+387 51 493-126

Jelena Šušnjar

Stručni saradnik

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-128

+387 51 493-126

Print Friendly