NaslovnaPoslovno okruženje • Normativni okvirPrivredno-sistemske oblasti • Društvena odgovornost i antikorupcija

Borba protiv korupcije i podizanje svijesti o društvenoj dogovornosti i dobroj poslovnoj praksi je aktuelan i kontinuiran proces koji zahtjeva ravnomjerno ulaganje napora svih strana, kako predstavnika javnog, tako i predstavnika privatnog sektora i na svim nivoima korporativne javnosti.

Komora je posvećena davanju doprinosa u pogledu kontinuiranog podizanja svijesti o ulozi poslovne zajednice u ovom procesu i stoga uključena u regulatorne i druge aktivnosti kojima se kreira okvir za prevenciju i sprečavanje koruptivnih oblika poslovanja, te promociju društevno odgovornog poslovanja.

Jedan od prvih akata Komore kojim su definisane norme, odnosno pravila ponašanja njenih članica koja se odnose na etično ponašanje tržišnih subjekata, poslovni moral i preduzimanje aktivnosti i donošenje odluka koje su u interesu ne samo poslovnog subjekta nego i društva u cjelini je Kodeks poslovne etike Privredne komore Republike Srpske.

Danas postoje različita akta koja se odnose na promociju društveno odgovornog poslovanja i prevenciju i sprečavanje raznih oblika poslovno neprihvatljivog ponašanja, te zaštitu subjekata i ličnih podataka, a ova stranica daje kratki pregled aktuelnih subjekata nadležnih za ove oblasti, propisa i smjernica za njihovu primjenu.

Zakon o zastiti lica koja prijavljuju korupciju (Sl. gl. RS, br. 62/17)

Model UPUTSTVA o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupcijuovaj model namijenjen je poslovnim subjektima koji zapošljavaju preko 15 radnika i koji prema Zakonu o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju imaju obavezu da donesu navedeno uputstvo.

Model UPUTSTVA dostupan je na ćiriličnom i latiničnom pismu:

Мodel_uputstvo_prijava korupcije_finalno_cirilica

Мodel_uputstvo_prijava korupcije_finalno_lat

Kako bi poslovnim subjektima olakšali primjenu zakonskih odredbi, pored modela Uputstva, pripremili smo i model Obrasca za prijavu korupcije:

Obrazac za prijavu korupcije_poslovni sektor_model

Privredna komora Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, donijela je Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obzbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju:

Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije_PKRS

U okviru Ministarstva pravde Republike Srpske funkcioniše poseban (Odsjek za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije (www.vladars.net)

Zakon_o_zastiti_licnih_podataka_prečišćen tekst (Sl. gl. BiH, br. 49/06, 76/11, 89/16) – prema ovom zakonu sva pravna i fizička lica dužna su da uspostave zbirke ličnih podatak, vode evidencije o istim i definišu zaštitu ličnih podataka. Zbirke ličnih podataka dostavlju se u Glavni registar koji vodi Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH. Svi propisi i obrasci evidencija dostupni su na internet stranici Agencije www.azip.gov.ba

U Bosni i Hercegovini osnovana je i posebna Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (www.apik.ba)

Međunarodni izvori….

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO), 2010. godine objavila je standard ISO 26000:2010 Smjernice za društvenu odgovornost, koji je metodom prevoda usvojen u decembru 2014. godine, kao BiH standard pred Institutom za standardizaciju BiH (www.bas.gov.ba).

Tehnički komitet Instituta za standardizaciju BiH, BAS/TC 55 Društvena odgovornost, koji je pripremio tekst standarda BAS ISO 26000:2014 na našem jeziku, osnovan je u oktobru 2013. godine, sa ciljem da prati rad međunarodnog tehničkog komiteta ISO/TMB iz oblasti društvene odgovornosti.

Tehnički komitet BAS/TC 55, Društvena odgovornost, Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine pripremio je tekst prevoda brošure Otkrivanje ISO 26000”. Prevod brošure dostupan je na web-stranici Instituta: http://www.bas.gov.ba/images/upload/publikacije/discovering_iso_26000_2015.pdf

Međunarodna privredna komora (International Chamber o Commerce) objavila je u 2017. godini, zbirku uputstava o odgovornom poslovanju namijenjenu kompanijama svih veličina, koja objedinjuje sva sredstva, metode i alate ove komore za borbu protiv korupcije i društveno odgovorno poslovanje.

Zbirka je dostupna na ovom linku https://iccwbo.org/publication/icc-business-integrity-compendium-2017/

Dragana Kokot

Generalni sekretar

Rukovodstvo i kabinet predsjednika

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-129

+387 51 493-126

Marko Savić

Rukovodilac Službe

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića 6, Banja luka

+387 51 493-128

+387 51 493-126

Jelena Šušnjar

Stručni saradnik

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-128

+387 51 493-126

Print Friendly