ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Zakon o javnim nabavkama (Sl. gl. BiH 39-14)
Zakon o dopuni Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. gl. BiH 47-14)
Odluka o obaveznoj primjeni_preferencijalnog_tretmana domaćeg (Sl. gl. BiH 83/2016)

PROCEDURA IZDAVANJA POTVRDE O PREFERENCIJALNOM TRETMANU DOMAĆEG

Uputstvo za izdavanje potvrde o preferencijalnom tretmanu

OBRAZAC_I– Zahtjev za izdavanje potvrde

Obrazac_II – Izjava

Obrazac_III – Specifikacija proizvoda

Dragana Kokot

Generalni sekretar

Rukovodstvo i kabinet predsjednika

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-129

+387 51 493-126

Marko Savić

Rukovodilac Službe

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića 6, Banja luka

+387 51 493-128

+387 51 493-126

Jelena Šušnjar

Stručni saradnik

Služba za pravne poslove

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka

+387 51 493-128

+387 51 493-126

Print Friendly