U skladu sa zakonima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, strani ulagač, fizičko i pravno lice, ima ista prava i obaveze kao domaće fizičko i pravno lice, što podrazumijeva da se neće vršiti diskriminacija stranih ulagača ni po kom osnovu, uključujući, ali se ne i ograničavajući na njihovo državljanstvo, mjesto boravka, vjersku pripadnost ili državu porijekla ulaganja.

Postupak registracije stranog ulaganja vrši se u skladu sa propisom kojim se uređuje postupak registracije poslovnih subjekata u Republici Srpskoj.

Informacije o registraciji poslovnih subjekata i neophodnim obrascima dostupne su u dijelu „Privredna društva„.

Print Friendly