Potpisan memorandum „Strateške inicijative za održivost domaće proizvodnje i jačanje ekonomije BiH“

rsz_1img_20200717_150832Direktor Privredne komore Republike Srpske, Pero Ćorić, potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH, Ahmet Egrlić, predsjednik Privredne komore FBiH, Mirsad Jašarspahić, Dragan Đukić potpredsjednik Privredne komore Brčko distrikta BiH i Bosna Bank International d.d. Sarajevo, kao predstavnika inicijative „Mi to možemo“, autora „Strateške inicijative za održivost domaće proizvodnje i jačanje ekonomije BiH“ i organizatora Sarajevo Business Forum-a, potpisali su danas u Banjaluci Memorandum o saradnji na implementaciji “Strateške inicijative za održivost domaće proizvodnje i jačanje ekonomije Bosne i Hercegovine”.
Potpisnice Memoranduma će svaka u svojoj oblasti identifikovati ključne resurse koji se mogu aktivirati i udružiti svoje snage radi ostvarivanja pozitivnih promjena u privrednim kretanjima, te uticati na donošenje ključnih ekonomskih politika koji će biti od koristi svima.
Takođe, potpisinice Memoranduma saglasne su da je neophodno raditi u dva pravca – kako naše proizvode pozicionirati na inostranim tržištima i kako domaće proizvode pozicionirati unutar same BiH, da bi se izvršila supstitucija uvoza u BiH, s obzirom da BiH ekonomija ima ogroman deficit platnog bilansa. 

Print Friendly

Leave a Reply