Potpisan Sporazum između EU i BiH o učešću BiH u programu Unije „Konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća (COSME) (2014-2020)“

Potpisan COSMEU četvrtak, 02. juna 2016. godine u Briselu, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović potpisao je Sporazum između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u Programu Unije „Konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća (COSME) (2014-2020)“.
Ukupan budžet Programa COSME za period 2014-2020 iznosi 2,298 milijardi eura, a značajan dio sredstava moći će da koriste preduzetnici iz BiH. Opštii ciljevi ovog Sporazuma su jačanje konkurentnosti i održivosti preduzeća, posebno malih i srednjih preduzeća, kao i podsticanje kulture preduzetništva i promoviranje osnivanja i rasta malih i srednjih preduzeća.
Potpisani sporazum je velika šansa malim i srednjim preduzećima u BiH za pristup fondovima i projektima EU, a glavni korisnici Programa COSME će biti preduzetnici, posebno u malim i srednjim preduzećima, koji će imati koristi s obzirom na olakšan pristup fondovima za razvoj, sredstvima za konsolidaciju i rast njihovih preduzeća, kao i građani koji žele pokrenuti svoj biznis (samozaposleni), a koji su suočeni s poteškoćama u procesu uspostavljanja njihovog vlastitog poslovanja, kao npr. mladi i žene preduzetnice.

Print Friendly

Leave a Reply