Povećajte prinose uz digitalnog asistenta

Početna 5 Novosti iz Komore 5 Povećajte prinose uz digitalnog asistenta

U okviru projekta „Digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem“ u Trebinju je danas održan seminar za zakupce zemljišta, koji će u narednom periodu koristiti besplatnu aplikaciju, koja obezbjeđuje bolje korištenje potencijala zemljišta, jednostavnije upravljanje proizvodnim procesima i ostvarivanje visokog prinosa kao i optimalizaciju troškova.

Besplatna aplikacija sa premijum podrškom za zakupce ali i za sve poljoprivrednike sa područja Trebinja „AgroLife“, dostupna je u četiri grada BiH:Trebinju, Prijedor, Brodu i Srpcu.

Olivera Radić iz Centra za upravljanje projektima i analizu Privredne komore RS je istakla da je cilj projekta unapređenje i digitalizacija upravljanja opštinskim zemljištem, te unapređenje vještina poljoprivrednika kada je u pitanju korištenje digitalnih alata.

„Ova aplikacija omogućava poljoprivrednim proizvođačima da imaju pregled svojih parcela, da imaju mogućnost da unesu sve radne naloge, evidentiraju sve troškove koji nastaju u procesu proizvodnje te da prate vremenske prognoze i izradu kompletnih izvještaja. Tu mogu dobiti informacije i upozorenja za preventivno djelovanje i donošenje odluka u slučaju pojave požara, grada, uz bilježenje promjena na parcelama nakon intervencija“, navela je ona.

Aplikacija je, prvenstveno, namijenjena zakupcima ali ona ima dvostruku korist jer je upotrebljavaju i jedinice lokalne samouprave.

„Ova platforma unapređuje i rad jedinica lokalne samouprave jer su i oni korisnici ove platforme, uz pomoć koje imaju, u digitalnoj formi, sve informacije koje su vezane za zakup poljoprivrednog zemljišta i upravljanje tim zemljištem, kao i kompletne podatke o svim zakupcima i njihovom radu“, navela je ona.

Nebojša Brkljača, menadžer firme „TeleGroup“ je naveo da je aplikacija jednostavna za korištenje bez obzira na stepen poznavanja tehnologije te da ima velike prednosti.

„Sa telefona, već na terenu, poljoprivrednici mogu da označe da se na nekoj parceli, recimo, pojavila neka bolest, uslikaju, stave u aplikaciju, tako da ostali proizvođači mogu da vide šta, eventualno, može da zahvati njihovo zemljište. Ili, recimo, ukoliko poljoprivrednici uzmu neko zemljište u zakup, aplikacija im omogućava da dobiju sve informacije o tome šta je na tom zemljištu ranije korišteno, koji pesticidi i sl., veoma pomaže novim ali i starim poljoprivrednim proizvođačima“, pojasnio je Brkljača.

U Trebinju ima 28 zakupaca zemljišta, odnosno 34 sklopljena ugovora, jer ima zakupaca koji imaju dva ugovora. Procedura davanja zemljišta u zakup na području Trebinja traje od 2018. godine i od tada je pod zakupom oko 130 hektara zemlje.

Ova aplikacija se već nekoliko godina uspješno koristi u Srbiji. Projekat „Digitlizacija opštinskog upravljanja zemljištem“, realizuje se u saradnji sa GIZ – Njemačkim društvom za tehničku i ekonomsku saradnju, a uz podršku Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

Aktuelno