Pozicioniranje Bosne i Hercegovine na globalnom MICE tržištu

Početna 5 Najave događaja 5 Pozicioniranje Bosne i Hercegovine na globalnom MICE tržištu

22.11.2022.

O DOGAĐAJU

USAID Turizam je proveo procjenu spremnosti zemlje kako bi identificirao potencijal pozicioniranja BiH kao atraktivne destinacije za MICE turizam. Izvještaj je otkrio da BiH ima nedovoljno iskorišten potencijal za privlačenje dva glavna tržišna MICE segmenta: poticajnih putovanja, kao i korporativnih sastanaka i sastanaka organizacija/asocijacija. Na osovu toga, USAID Turizam je razvio kratkoročni i srednjoročni plan kako bi pomogao u rastu privlačnosti zemlje na međunarodnom MICE tržištu.

Tokom događaja ćemo:

Objaviti detalje plana za rast privlačnosti zemlje na međunarodnom MICE tržištu i kako BH turistička industrija može učestvovati u njemu, te djelovati na rast svog poslovanja i diverzificirati ga u novi tržišni segment

Održati seminar o osnovama MICE turizma, koju vodi internacionalni stručnjak, Miloš Milovanović, konsultant i partner u GainingEdge, jednoj od vodećih konsultantskih kuća u svijetu, s ciljem upoznavanja prisutnih sa najnovijim razvojnim trendovima, razlikama između MICE i industrije privatnih putovanja, te koje su najbolje prakse u pristupu za rast biznisa unutar MICE segmenata

KO MOŽE PRISUSTVOVATI?

Događaj je otvoren za stakeholdere koji žele proširiti postojeće MICE poslovanje ili one koji žele diverzifikaciju poslovanja u segmente poticajnih putovanja i sastanaka. Ovo uključuje DMCs i putničke agente, organizatore konferencija, hotele 4/5*, turističke zajednice i klastere, kao i kreatore politika i vladine službenike.

Događaj će se održati:

  • Sarajevo, 7.12.2022.
  • Banjaluka, 8.12.2022.
  • Neum, 9.12.2022.

Više informacija na linku: https://turizambih.ba/wp-content/uploads/2022/11/pozicioniranje-bosne-i-hercegovine-na-globalnom-mice-trzistu-iniciranje-programa-i-seminar.pdf