Poziv: Edukacija „Investicioni fondovi u Republici Srpskoj“

Udruženje društava za upravljanje investicionim fondovima pri Privrednoj komori Republike Srpske održaće niz edukacijskih skupova po područnim privrednim komorama.

Termini seminara:

  1. Prijedor: 18.02.2019. u 11 časova, Područna privredna komora Banja Luka, kancelarija Prijedor, Aleja kozarskog odreda bb, Prijedor
  2. Doboj: 19.02.2019. u 11 časova, Područna privredna komora Doboj, Srpskih sokolova 1, Doboj
  3. Bijeljina: 20.02.2019. u 12 časova, Područna privredna komora Bijeljina, Stefana Dečanskog b.b., Bijeljina
  4. Istočno Sarajevo: 21.02.2019. u 12 časova, Skupština Grada Istočno Sarajevo, Stefana Nemanje 14, Istočno Sarajevo
  5. Trebinje; 22.02.2019. u 11 časova, Hidroelektrane na Trebišnjici, Trebinje
  6. Banja Luka: 26.02.2019. u 11 časova, Područna privredna komora Banja Luka, Đure Daničića ½ Banja Luka

Cilj edukacije je da se postojeći vlasnici akcija/udjela u investicinion fondovima bliže upoznaju sa radom istih, svojim položajem kao vlasnik akcija/udjela, mogućnostima kako i na koji način pristupiti Fondu ili istupiti iz istog.

Tema edukacije je „Investicioni fondovi u Republici Srpskoj“ sa posebnim osvrtom na razvoj investicionih fondova, položaj vlasnika akcija/udjela, otvoreni investicioni fondovi kao najnoviji oblik te sve popularnija alternativa za ulaganje slobodnih novčanih sredstava.

Samu prezentaciju i edukaciju će vršiti predstavnici društava za upravljanje koji će direktnim učešćem prisutnih doprinijeti da se prisutni i šira javnost što bolje upoznaju sa ovom tematikom.

Print Friendly

Leave a Reply