Projekat EU4DigitalSME – Javni poziv za podnošenje prijedloga za digitalne inovativne HUB-ove u BiH

20.01.2022.

U okviru Projekta EU4DigitalSME objavljen je javni poziv za podnošenje prijedloga za digitalne inovativne HUB-ove u BiH. Cilj poziva je pružiti podršku formiranju tri digitalna inovativna HUB-a u BiH. Predviđena je financijska i tehnička podrška.

Na javni poziv, koji će trajati do 28. februar 2022. godine, mogu se prijaviti pojedinačni aplikanti ili partnerstva koja žele djelovati kao digitalni inovativni HUB i pružati podršku malim i srednjim preduzećima na njihovom putu digitalne transformacije.

HUB je višepartnerska platforma za podršku malim i srednjim poduzećima u procesu digitalne transformacije.

Ukupna vrijednost projekta EU4DigitalSME je 6,1 milijun eura, a zajednički ga financiraju Europska unija (5 milijuna eura) i Vlada Njemačke (1,1 milijun eura).

Kroz projekt će se podržati stvaranje poslovnog okruženja za tehnološku transformaciju malih i srednjih poduzeća kako bi se ublažili posljedice COVID-19 na ekonomiju u BiH, kroz bolji pristup inovativnim tehnologijama, vještinama i uslugama u svim lancima vrijednosti.

Više informacija i aplikacijsku formu možete naći na sljedećem linku: https://b2bit.ba/public-call/apply-now/