POZIV : Info dan o značaju primjene digitalne transformacije u MSP

EU4Business podstiče razvoj preduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. EU4Business je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. do marta 2022. godine. EU4Business je dio programa Lokalne razvojne strategije – Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, uz podršku Vlade SR Njemačke. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.

Print Friendly

Leave a Reply