Poziv na informativni događaj “Nova era poslovanja: CBAM izazovi i prilike u BiH s fokusom na obnovljive izvore energije”

19.06.2024.

Učestvujte na informativnom događaju “Nova era poslovanja: CBAM izazovi i prilike u BiH s fokusom na obnovljive izvore energije” koji organizuje UNDP u okviru projekta Zeleni ekonomski razvoj – GED koji finansira Švedska, povodom Međunarodnog dana mikro, malih i srednjih preduzeća. Događaj se održava u četvrtak, 27. juna 2024. godine u Banjoj Luci, Hotel Marriott – Sky bar (Prvog krajiškog korpusa 33).

Događaj je namijenjen mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP), na kojem će kroz stručnu panel diskusiju, predstavljanje uspješnih primjera, i umrežavanje, steći bolji uvid o izazovima i prilikama Direktive EU o Mehanizmu za prekogranično prilagođavanje ugljenika (CBAM), uz poseban naglasak na potrebu uvođenja novih tehnologija i obnovljivih izvora energije u njihovo poslovanje.

EU je uvela CBAM kao dio strategije suočavanja s klimatskim promjenama i ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova. Od 1. januara 2026. godine sav uvoz aluminijuma, čelika, gvožđa, đubriva, električne energije, vodonika i cementa u zemlje EU biće podložan ovoj Direktivi, uz penale za nepoštovanje. Prelazna faza počela je 1. oktobra 2023. i tokom ovog perioda uvoznici ovih roba imaju obavezu tromjesečnog izvještavanja o emisijama. BiH može izbjeći CBAM samo za izvoz električne energije do 2030. godine ukoliko uvede Sistem trgovanja emisijama (ETS). Da bi bili konkurentni na tržištu EU, preduzeća u BiH moraju se pripremiti za CBAM, ne samo analizom svog poslovanja, mjerenjem i izvještavanjem o emisijama ugljika, već i smanjenjem emisija uvođenjem novih, čistih tehnologija i obnovljivih izvora energije. Iako predstavlja izazov, CBAM je takođe prilika za preduzeća da unaprijede svoje proizvodne prakse i održivo poslovanje, te doprinosi zaštiti životne sredine jer podstiče dekarbonizaciju industrije i proizvodnju električne energije.

Događaj se organizuje povodom Međunarodnog dana mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP), kako bi se podigla svijest o ogromnom doprinosu MMSP-a ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja UN-a (SDG).

Učešće možete potvrditi odgovorom na e-mail ena.krkalic@boram.ba.