POZIV NA JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

By 19. новембра 2021. Novosti iz Komore No Comments

Uprava za indirektno oporezivanje BiH i Privredna komora Republike Srpske, pozivaju sve zainteresovane članice Privredne komore Republike Srpske da prisustvuju javnim konsultacijama o nacrtu Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Javne konsultacije će se održati dana 29.11.2021. godine u 12,00 časova u prostorijama Privredne komore Republike Srpske, sala „Jahorina“.

S obzirom na trenutne okolnosti izazvane pojavom virusa COVID-19, broj učesnika će biti ograničen na maksimalno 50 osoba u sali „Jahorina“  koja ima dupli kapacitet, upravo kako bismo omogućili da se ispoštuju sve epidemiološke mjere i da se osigura bezbjedan boravak svih učesnika koji bi prisustvovali javnim konsultacijama.

Pozivamo sve zainteresovane za prisustvo na javnim konsultacijama, da se prijave na e-mail adresu aleksandraik@komorars.ba najkasnije do 25.11.2021. godine do 16 časova.

Cilj ove izmjene je daljnje usklađivanje i implementiranje odredbi Direktive Vijeća (EU). Imajući u vidu da je aktuelni Zakon o porezu na dodatu vrijednost imao više izmjena i dopuna, te da je u proteklom periodu izvršena analiza njegove usklađenosti sa pravnim tekovinama Evropske unije, uočena je potreba izrade novog Zakona o porezu na dodatu vrijednost u cilju njegove potpune usklađenosti sa eu acquis-em, koja zahtijeva izmjenu više od polovine članova važećeg Zakona o porezu na dodatu vrijednost. Pored toga, izrada novog Zakona o porezu na dodatu vrijednost je i jedna od obaveza preuzetih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Prednacrt Zakona o porezu na dodatu vrijednost, razmatran je na 53. sjednici Upravnog odobora UIO, te je data saglasnost Upravi za indirektno oporezivanje za provođenje dalje procedure međuinstitucionalnih i javnih konsultacija i pribavljanja mišljenja nadležnih institucija BiH propisanih Poslovnikom Savjeta ministara.

Nacrt Zakona o PDV

Print Friendly

Leave a Reply