Poziv na konferenciju i poslovne susrete pod nazivom: „Žensko preduzetništvo – inovacije i odgovor na pandemiju COVID-19“, 25. i 26.05.2021.

Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine (STKBiH) i Sektorskom grupom za žensko preduzetništvo Evropske preduzetničke mreže (WEG), zajedno sa koorganizatorima i partnerima iz  Evropske mreže preduzetništva, organizuju veliki hibridni događaj pod nazivom: „Žensko preduzetništvo-inovacije i odgovori na pandemiju COVID-19“. Plenarne sesije i virtualni (online) poslovni susreti će se održati 25. i 26.05.20201. u hotelu Hills, Ilidža, Sarajevo, a u organizaciji Evropske preduzetničke mreže.Događaj je hibridnog i regionalnog karaktera, kao najbolja kombinacija “off/on-line” sadržaja, a fokus je na ženskom preduzetništvu. Glavni cilj događaja je promocija ženskog preduzetništva i njihovog inovativnog pristupa, kako kod internacionalizacije njihovog poslovanja, tako i kod traženja rješenja, kao odgovora na novonastale poslovne uslove uzrokovane pandemijom COVID-19.

Sam događaj se sastoji od plenarnih sesija s prezentacijama i obraćanjima, nakon čega slijede dva panela i dvodnevni virtualni (online) b2b sastanci.

„Žensko preduzetništvo-inovacije i odgovor na pandemiju COVID-19“ će okupiti govornike i stručnjake iz nadležnih institucija i ministarstava, preduzeća, akademske zajednice i nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Program konferencije koji obuhvata uvodnu i plenarnu sesiju, te dvije panel diskusije pokušaće dati odgovore na interesantne teme na polju ženskog preduzetništva, od kojih izdvajamo:

  • Dobre prakse: Poslovne žene-DTP projekt.
  • Koje su to prepreke i šta to onemogućava inovacije u MSP koja su u vlasništvu/vođstvu žena?
  • Imaju li žene i muškarci jednak tretman kod inovativnih aktivnosti?
  • Kako Covid-19 utiče na poslovanje i inovacije žena preduzetnica (jeste li više inovirali)?
  • Digitalizacija poslovanja / Rad od kuće
  • Poslovanje žena preduzetnica u krizno vrijeme / Savremeni načini finansiranja u doba krize
  • Pokretanje biznisa od strane žena preduzetnica u vrijeme pandemije COVID-19.

 

Nakon toga, planirano je održavanje dvodnevnih online B2B sastanaka koji će se održati 25. i 26. maja 2021. godine.

U fokusu su sljedeći sektori privrede:

– Tekstilna industrija;

– Vinogradarstvo, poljoprivreda i hrana;

– IKT i telekomunikacije;

– Proizvodi i poluproizvodi od metala, drveta i plastike;

– Usluge inženjeringa, dizajna i konsaltinga;

– Građevinska industrija;

– Industrijski i građevinski alati i mašine;

– Turizam, sport i rekreacija…

 

Organizatori događaja pozivaju vas da učestvujete na konferenciji i B2B sastancima, gdje ćete imati priliku upoznati potencijalne poslovne partnere.

Rok za registraciju je 24. maj 2021.godine. Učešće na konferenciji i b2b sastancima je besplatno, a registracija je obavezna putem platforme na linku https://women-entrepreneurship-innovation-and-response.b2match.io/. Sve informacije o b2b susretima, uključujući registraciju, detaljan  program i on- line dogovaranje sastanaka, dostupno je na ovoj zvaničnoj stranici.

Rokovi:

  • 24. maj 2021: Online registracija učesnika, stvaranje poslovnog profila i rezervacija B2B sastanaka;
  • 25. maj 2021: Hybrid konferencija i online b2b sastanci „Žensko preduzetništvo-inovacije i odgovor na COVID-19“
  • 26. maj 2021: Online poslovni sastanci kompanija i kompanija u regionu pod nazivom „Žensko preduzetništvo-inovacije i odgovor na COVID-19“.

Službeni jezici:

Konferencija – službeni jezici u BiH i službeni jezik Evropske preduzetničke mreže-engleski jezik uz simultani prijevod.

B2B sastanci – engleski jezik / regionalno(službeni jezici u BiH).

Za sve dodatne informacije i eventualnu pomoć prilikom registracije, stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt osoba u Privrednoj komori Republike Srpske je Gordana Višekruna (051 222 986, gordanas@komroars.ba).

 

Print Friendly

Leave a Reply