Ministarstvo  privrede  i  preduzetništva Republike Srpske implementira projekat „Jačanje konkurentnosti privrednih subjekata koje vode preduzetnice u Republici Srpskoj“, a koji se odvija u okviru sporazuma sa Gender centrom Republike Srpske, uz podršku FIGAP II programa (koji se realizuje uz podršku Kraljevine Švedske, putem razvojne agencije SIDA) i u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske.

Program ima za cilj podržati preduzetnice u Republici Srpskoj kroz realizaciju obuka i promociju, u skladu sa Strategijom razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period  2019-2023. godine.

Predviđena  je, takođe, i napredna obuka za  unapređenje upravljačkih i liderskih sposobnosti, kao i promocija povezivanja preduzetnica i njihove dalje međusobne saradnje kroz organizaciju konferencije za preduzetnice, koja će se održati uživo ukoliko epidermiološka situacija dozvoli.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske organizuje ekspertske on-line obuke za preduzetnice na sljedeće teme:

 • upravljanje ljudskim resursima;
 • razvoj brenda;
 • internacionalizacija i razvoj poslovanja;
 • primjena Six Sigmamodela za unapređenje poslovnih procesa;
 • upravljanje inovacijama i razvoj novog proizvoda i
 • digitalna transformacija.

Obuke će biti besplatne, a realizovaće se putem Zoom platforme tokom aprila i maja tekuće godine. Linkovi za pristup i dnevni red biće dostavljeni nakon prijave za odabrane obuke.

Obuka i interaktivne radionice će se održavati u periodu od 08.00 do 16.00 časova (uključujući pauze) u sljedećim terminima:

 1. Upravljanje ljudskim resursima – predavač: Ruža Lukić, dana 14.04.2021.
 2. Razvoj brenda – predavač: Vanja Petrović, dana 21.04.2021.
 3. Internacionalizacija i razvoj poslovanja – predavač: Miloš Šipragić , dana 28.04.2021.
 4. Primjena SIX SIGMA modela za unapređenje poslovnih procesa – predavač: Zorana Tanasić, dana 12.05.2021.
 5. Digitalna transformacija – predavač: Željka Gajić, dana 19.05.2021.
 6. Upravljanje inovacijama i razvoj novog proizvoda – predavač: Tarik Kadrispahić, dana 26.05.2021.

U prilogu ovog Poziva nalaze se osnovne informacije o predavačima i temama.

Molimo Vas da prijavu na odabrane obuke i svoje učešće potvrdite putem e-pošte najkasnije do 12.04.2021. godine, na sljedeće adrese:

U nadi da ćete prepoznati značaj ponuđenih tema i prijaviti se za učešće, srdačno Vas pozdravljamo.

Poziv preduzetnicama za ekspertsku obuku

O predavacima

O radionicama

Print Friendly

Leave a Reply