Poziv na online edukacije „Zelena ekonomija“

Privredna komora Republike Srpske, u okviru projekata „Kreiranje podrške/help deska za održavanje i unapređenje poslovanja MSP u uslovima uzrokovanim COVID 19 – HELP DESK“, koji sufinansira Evropska unija kroz program EU4Business Recovery, organizuje tri jednodnevene radionice, na temu značaja primjene principa zelene ekonomije i prednostima ulaganja u ovaj segment poslovanja. Radionice će obuhvatiti teme zelene ekonomije, održivog razvoja i energetske efinakisnosti.

Pozivamo vas da uzmete učešće na online edukacijama, koje će se održati putem elektronske platforme PKRS, E-edukacije (https://edukacije.komorars.ba), a prema sljedećem rasporedu:

  • Energetska efikasnost – srijeda, 22.02.2023. godine, 10:00 časova
  • Zelena ekonomija– četvrtak, 23.02.2023. godine, 10:00 časova
  • Održiv razvoj – petak, 24.02.2023. godine, 10:00 časova

Cilj edukacije je unapređenje znanja MSP u oblasti zelene ekonomije, održivog razvoja i energetske efikasnosti. Tokom webinara biće predstavljeni principi zelene ekonomije i održivog razvoja, koncepti finansiranja projekata iz navedenih oblasti, kao i primjeri dobre prakse u BiH. Takođe, tokom edukacije na temu energetske efikasnosti, učesnici će steći nova znanja o zakonodavnom okviru u ovoj oblasti, mjerama energetske efikasnosti u industriji sa mašinskog i elektro aspekta, te mjerama energetske efikasnosti u  građevinarstvu.

Predavači na edukaciji su iskusni treneri i stručnjaci iz oblasti zelene ekonomije, održivog razvoja i energetske efikasnosti koji imaju dugogodišnju saradnju sa Regionalnim centrom za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu (REIC) iz Sarajeva. REIC je neprofitna organizacija, osnovana 2005. godine, kao integralni dio projekta za regionalni razvoj Jadransko-jonskog područja, sa ciljem identifikovanja problema i potreba zaštite životne sredine, te unaprijeđenja obrazovnih inicijativa iz ove oblasti.

Webinari su besplatni za sve učesnike, a linkovi za pristup obukama će Vam biti dostavljeni na e-mail adresu nakon izvršene prijave. Prijaviti se možete putem linka https://edukacije.komorars.ba/event/online-edukacije-zelena-ekonomija/.

Print Friendly

Leave a Reply