Poziv na online edukaciju: „Opšti uslovi proizvodnje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija kao preduslov za postavljanje CE znaka na proizvode“

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa Koordinacionim tijelom za infrastrukturu kvaliteta proizvoda i usluga u RS, a u okviru Еvropske mreže preduzetništva, organizuje online edukaciju na temu „Uvod u standarde EN 1090-1, EN 1090-2, EN 1090-3 i regulativu o građevinskim proizvodima 305/2011: Opšti uslovi proizvodnje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija kao preduslov za postavljanje CE znaka na proizvode“, koja će se održati u četvrtak, 11.11.2021. godine sa početkom u 09:00 časova putem Zoom linka.

U skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima Republike Srpske („Sl. glasnik RS“ br. 5/12), Zakonom o tehničkim propisima („Sl. glasnik RS“ br. 98/13) i podzakonskim aktima, privredna društva su obavezna da na tržište plasiraju sigurne proizvode i da provedu postupak njihove ocjene usaglašenosti. Postavljanje CE znaka je ujedno i jedan od uslova za izlazak na EU tržište.

U cilju usaglašavanja sa propisanim zahtjevima građevinskih proizvoda, odnosno čeličnih i aluminijskih konstrukcija, proizvođačima se preporučuje da provedu fabričku kontrolu proizvodnje i sertifikaciju u skladu sa standardom EN 1090-1.

U okviru online edukacije, biće obrađene sljedeće teme:

  • Metalne konstrukcije i zavarivanje,
  • Proizvodnja čeličnih i aluminijskih konstrukcija,
  • Standard EN 1090-1, Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija – Dio 1: Zahtjevi za ocjenu usklađenosti konstruktivnih elemenata,
  • Standard EN 1090-2, Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija – Dio 2: Tehnički zahtjevi za izvođenje čeličnih konstrukcija,
  • Standard EN 1090-3, Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija – Dio 3: Tehnički zahtjevi za izvođenje aluminijskih konstrukcija,
  • Klase izvođenja radova EXC1 do EXC4,
  • Izrada Deklaracije o perfomansama za obilježavanje (CE Znak).

Predavači na edukaciji su g-din Ivan Stojčić i g-din Marko Maričić, sertifikacione kuće TMS CEE d.o.o. Beograd, partneri TÜV SÜD Serbia d.o.o.

Edukacija je besplatna za sve učesnike, a link za pristup obuci će Vam biti dostavljen na mail nakon izvršene prijave. Prijaviti se možete na email adresu sonjam@komorars.ba najkasnije do 10.11.2021. godine, do 14 časova.

U prilogu poziva dostavljamo Vam program edukacije, te se nadamo da ćete prepoznati značaj ponuđene teme i prijaviti se za učešće.

Program

Print Friendly

Leave a Reply