Poziv na online obuku za preduzetnice za unapređenje upravljačkih i liderskih sposobnosti

Ministarstvo privrede i preduzetništva provodi projekat „Jačanje konkurentnosti privrednih subjekata koje vode preduzetnice u Republici Srpskoj“, koji se odvija u okviru sporazuma sa Gender centrom Republike Srpske, uz podršku FIGAP II programa i u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske. Program ima za cilj podržati preduzetnice u Republici Srpskoj kroz realizaciju obuka i promociju, u skladu sa Strategijom razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2019-2023. godine. U skladu s tim, održano je šest tematskih obuka u prethodnom periodu. Prema daljem planu projekta, Ministarstvo u saradnji sa Privrednom komorom organizuje naprednu trodnevnu on-line obuku za preduzetnice za unapređenje upravljačkih i liderskih sposobnosti.

Obuku izvodi ASEE/Adizes Southeast Europe, kompanija koja je dio mreže Adižes Instituta iz Santa Barbare, SAD. Osnovne djelatnosti Adizes SEE su organizaciona terapija bazirana na Adižes metodologiji, razvoj kapaciteta menadžera i zaposlenih  i projekti unapređenja efikasnosti korišćenjem ASEE KAIZEN LEAN alata.  ASEE je najveća regionalna kompanija u ovoj oblasti u domaćem vlasništvu, sa kancelarijama u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i sa 25 godina uspješne prakse.

Troškove obuke, koja će biti realizovana u tri modula putem Zoom platforme, snosi projekat. Sertifikate će obezbijediti ASEE/Adizes Southeast Europe po završenoj obuci. Linkovi za pristup biće dostavljeni nakon prijave za obuku.

Termini obuke po modulima su sljedeći:

  1. Komunikacija u poslovnom okruženju i upravljanje vremenom 05.10.2021.
  2. Timski rad 07.10.2021.
  3. Rad sa zaposlenima i motivacija saradnika i timova 12.10.2021.

U prilogu se nalaze osnovne informacije o predavačima i modulima.

Broj učesnica/ka je ograničen pa Vas molimo da prijavu i svoje učešće potvrdite blagovremeno putem e-pošte, najkasnije do 04.10.2021. godine do 14 časova, na adrese S.Pavlovic@mpp.vladars.net ili sonjam@komorars.ba.

 

Print Friendly

Leave a Reply