Poziv na radionicu Svjetske banke: Praćenje učinka transportnih koridora – Koridor „Vc”

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa Svjetskom bankom, organizuje radionicu na temu „Praćenje učinka transportnih koridora – Koridor Vc“, koja će se održati u petak 29.06.2018. godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Privredne komore Republike Srpske.

Cilj radionice je predstavljanje ključnih indikatora učinka (engl. KPI) koji su najkorisniji privatnom sektoru, predstavljanje preliminarnih rezultata i prve verzije digitalne platforme, te dobijanje povratne informacije od privatnog sektora o istoj i kako unaprijediti njenu funkcionalnost na osnovu iskustva korisnika.

Svrha ovog inovativnog alata je da pruži rješenje za identifikovanje prepreka i unapređenje monitoringa duž transportnih koridora na Zapadnom Balkanu, počevši od pilot koridora „Vc“.

Pilot aplikacija je pametni sistem upravljanja podacima u transportu, a zasniva se na automatizovanom prikupljanju transportnih podataka i elektronskoj bazi podataka, kako bi se obezbijedila platforma za donošenje odluka uz minimalne troškove za replikaciju i dalju upotrebu.

U nadi da ćete prepoznati značaj ovog događaja, pozivamo Vas da se odazovete našem pozivu i potvrdite Vaše učešće do srijede 27.06.2018. godine. Kontakt osoba u Privrednoj komori je Nikolina Dorontić Alibabić, telefon: 051/222-990 i e-mail: nikolinad@komorars.ba .

Poziv

Print Friendly

Leave a Reply